สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


แบบบ้าน IF101

 

รายละเอียด

แบบร่างจำนวน 1 ชุด : สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาดูรายละเอียดแบบแปลนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อชุดแบบก่อสร้าง สามารถนำไปติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อทราบวงเงินกู้ ประกอบด้วยแบบแปลนชั้นล่าง แบบแปลนหลังคา แบบรูปด้านสี่ด้าน และรายการประกอบแบบ พร้อมขนาดและระยะต่าง ๆ ชัดเจน

แบบก่อสร้างจำนวน 5 ชุด : สำหรับท่านที่ต้องการแบบพิมพ์เขียวไปก่อสร้างจริง หรือนำไปยื่นกู้กับสถาบันการเงิน หรือขอการก่อสร้าง ประกอบด้วยแบบรายละเอียดครบถ้วน ด้านสถาปัตย์ ด้านวิศวกรรมโยธา  ไฟฟ้า   สุขาภิบาล โครงสร้างอาคาร   และราคาประมาณการยื่นกู้สถาบันการเงิน จำนวน 20-30 หน้า

เซ็นต์รับรองแบบ สถาปนิก   วิศวกร : สำหรับการปลุกสร้างบ้านในเขต กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล อบต.(บางแห่ง) ก่อนปลูกบ้านต้องยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างก่อน ซึ่งต้องมีสถาปนิก  ผู้ออกแบบต้องลงชื่อรับรองแบบ ประกอบด้วย ใบเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกรพร้อมใบประกอบวิชาชีพ และรายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร สำหรับไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างและวิศวกร